//
you're reading...
Ý kiến, Bảo hiến

Vấn đề bây giờ là bảo vệ Hiến pháp chứ không phải là sửa đổi Hiến pháp – Lucy Nguyen

Tôi đã đọc nhiều ý kiến về sửa đổi hiến pháp, tuy nhiên theo ý kiến của riêng bản thân tôi thì việc cần thiết hiện nay là bảo vệ hiến pháp chứ không phải là sửa đổi hiến pháp. Tôi xin được trình bày theo 3 nội dung chính như sau:

  1. Ý nghĩa của hiến pháp đối với chế độ nhà nước.
  2. Việc cần thiết phải bảo vệ hiến pháp.
  3. Cách thức bảo vệ hiến pháp.

I/ Ý nghĩa của hiến pháp.

Có nhiều cách để định nghĩa hiến pháp nhưng cuối cùng tập trung lại thì ý nghĩa của hiến pháp là trao quyền làm chủ đất nước vào tay nhân dân hay nói một cách hoa mỹ là “ nhà nước của dân do dân và vì dân”. Chúng ta phải nhấn mạnh như vậy để phân biệt với chế độ quân chủ phong kiến nơi không tồn tại hiến pháp mà chỉ có luật vì người chủ thật sự của đất nước lúc này là vua hoặc tập đoàn phong kiến đại diện cho chính quyền với quyền lực vô hạn và lúc này nhân dân chỉ là kẻ phục tùng quyền lực ấy, hoàn toàn không có quyền lực. Đối với một quốc gia mà kẻ làm chủ thực sự là nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân thì chính quyền lúc này lại là kẻ phục tùng. Như vậy để đảm bảo cho quyền lực thực sự thuộc về nhân dân thì hiến pháp ra đời. Như vậy ý nghĩa lớn nhất của hiến pháp là đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Quyền làm chủ này chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi hiến pháp được bảo vệ hay nói cách khác là không bị vi hiến. Khi hiến pháp không được bảo vệ, sư vi hiến tràn lan thì quyền làm chủ của nhân dân thực chất chỉ có trên lý thuyết. Trong trường hợp này thì hiến pháp chỉ mang tính tượng trưng không có ý nghĩa trong thực tế mà chỉ có luật là có ý nghĩa trong thực tế. Ví dụ khi người dân đi biểu tình chiếu theo hiến pháp thì người dân có quyền làm như vậy nhưng chiếu theo luật về an toàn trật tự thì công an không cho phép và thực tế là người dân đi biểu tình bị ngăn cản như vậy có thể thấy rằng chỉ có luật là có ý nghĩa trong thực tế. Và như vậy người dân hoàn toàn không được hưởng lợi ích thực tế của hiến pháp mang lại mà chủ yếu bị chi phối bởi luật như vậy việc dân chủ chỉ là trá hình thực chất vẫn là phong kiến.

II/ Việc cần thiết bảo vệ hiến pháp

Sau khi phân tích ý nghĩa của hiến pháp thì nổ lực của chúng ta cho một nhà nước của dân do dân và vì dân chính là việc đưa hiến pháp vào thực tiễn hay nói cách khác là hiến pháp phải được bảo vệ, mọi hành vi vi hiến phải được ngăn chặn, mọi văn bản luật vi hiến phải được hủy bỏ. Khi chúng ta làm được điều này tức là đã trao quyền lực thực sự cho nhân dân. Khi quyền lực về tay nhân dân thì việc sửa đổi hiến pháp như thế nào cho hiệu quả sẽ được xét đến. Và như vậy việc sửa đổi hiến pháp lúc này sẽ tỏ ra hợp lý hơn. Việc tiếp tục để sở hữu tư nhân hay sở hữu toàn dân, việc duy trì hay không điều 4 hiến pháp … sẽ được xem xét thay đổi trên cơ sở lợi ích thực sự của nhân dân.

III/ Cách thức bảo vệ hiến pháp.

Trên thế giới có nhiều mô hình bảo vệ hiến pháp như tòa án hiến pháp, hội đồng bảo hiến… Việc lựa chọn mô hình nào cho Việt Nam sẽ xem xét trên nhiều yếu tố nhằm đảm bảo hiến pháp được bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên theo tôi khi xây dựng mô hình bảo hiến cần đảm bảo các vấn đề sau:

-          Cơ quan bảo hiến phải có quyền lực thực sự, phải độc lập với các cơ quan quyền lực của chính quyền, đặc biệt độc lập với cơ quan lập pháp.

-          Việc tố cáo khởi kiện vi hiến là quyền của toàn dân bất cứ cá nhân, tổ chức nào khi phát hiện có vi hiến điều có quyền khiếu kiện, tố cáo không nhất thiết phải có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ…

-          Mọi khiếu kiện, tố cáo vi hiến đều phải được đem ra xét xử. Mọi văn bản luật khi được xác định vi hiến phải đình chỉ hủy bỏ. Mọi diễn biến và kết quả xét xử phải thông tin rộng rãi cho toàn dân biết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Việc bác đơn tố cao khiếu kiện tố cáo vi hiến phải thông tin cho toàn dân và xem xét ý kiến phản hồi…

Trên đây là những suy nghĩ của tôi về hiến pháp. Theo đó việc cần thiết bây giờ là xây dựng cơ chế bảo hiến còn việc sửa đổi hiến pháp sẽ thực hiện khi cơ chế bảo hiến đi vào hoạt động ổn định. Có như vậy thì sẽ tránh được việc sửa đổi hiến pháp nhièu lần làm mất tính thiêng liêng của hiến pháp.

Discussion

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers

%d bloggers like this: