//
you're reading...
Ý kiến, Xây dựng hiến pháp và trưng cầu dân ý

Về việc tổ chức sửa đổi hiến pháp – Giang Nam

Kính gửi các anh/chị ở nhóm khởi xướng cùng viết Hiến pháp

Tôi viết bài này sau 1 tháng từ khi biết được có dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo này cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Trong 1 tháng tìm hiểu tôi thật thất vọng về mình – tôi hoàn toàn không đưa ra được lý do vì sao phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do đó, theo ý kiến cá nhân tôi để việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân đạt chất lượng tốt, tôi nghĩ trước khi ban hành dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần đưa ra, công bố cho nhân biết vì sao phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp này sai, đúng, không phù hợp ở điểm nào trong tình hình hiện nay và trong nhiều năm tới. Đưa ra vấn đề này để dân biết, dân bàn, dân mới góp ý, dân mới kiểm tra được.

Còn như hiện nay thì dân mù tịt khi đọc dự thảo và tôi chắc rằng cũng chẳng hi vọng gì về sức dân.

Tiếp nữa là góp ý về cách làm khi lấy ý kiến nhân dân về góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo cách làm hiện nay là không ổn vì chỉ công bố dự thảo sửa đổi và đưa cho dân trả lời theo hình thức trắc nghiệm ở từng đơn vị, từng tổ dân phố. Nói thật, cách làm như vậy có lỗi với dân quá vì nhân dân chân lấm tay bùn, lâu nay họ làm quần quật lo cho từng bữa ăn, có bao giờ họ biết Hiến pháp là cái gì đâu. Vậy họ sẽ góp ý sửa đổi Hiến pháp như thế nào đây?

Theo tôi mỗi tỉnh, thành phố đều có những người đại diện của dân – Hội đồng nhân dân, những người này cần bỏ thời gian, bỏ công sức nghiên cứu, tìm hiểu, hỏi ý kiến chuyên gia từng lĩnh vực, cộng đồng và phải nêu ra cho dân biết là sửa Hiến pháp lại như này, như kia thì đời sống nhân dân sẽ cải thiện ở đời sống, xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị, làm cho dân mình giàu lên, nước mạnh lên. Sau đó, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành công bố cho dân xem và giải thích cho dân đồng thuận và ghi lại các ý kiến khác thì lúc đó mới gọi là lấy ý kiến. Cách làm này hiệu quả, dân cũng hả hê vì được hiểu về Hiến pháp và cũng cảm thấy sướng vì mình được góp chút ý sức hèn mọn cho công cuộc phát triển đất nước. Sau này dù thế nào họ vẫn bảo vệ Hiến pháp ấy.

Là 1 người có quan tâm về việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, tôi xin gửi đến Nhóm khởi xướng đề xuất của mình. Có thể suy nghĩ của tôi thiếu chính xác hoặc không nắm được thông tin nhưng tôi hi vọng Nhóm khởi xướng bỏ chút thời gian phản hồi giúp tôi để tôi được khai trí.

Xin chân thành cảm ơn.

Giang Nam

(Chú thích: đầu đề do CVHP đặt).

Discussion

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers

%d bloggers like this: