//
archives

Hà Hùng Cường

This tag is associated with 1 post

Hiến pháp phải do dân quyết định – Hà Hùng Cường

TP – Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp của tinh thần độc lập dân tộc và tự do dân chủ – khẳng định niềm khát vọng của nhân dân và cũng là mục tiêu của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers