//
archives

Lucy Nguyen

This tag is associated with 1 post

Vấn đề bây giờ là bảo vệ Hiến pháp chứ không phải là sửa đổi Hiến pháp – Lucy Nguyen

Lucy Nguyen Tôi đã đọc nhiều ý kiến về sửa đổi hiến pháp, tuy nhiên theo ý kiến của riêng bản thân tôi thì việc cần thiết hiện nay là bảo vệ hiến pháp chứ không phải là sửa đổi hiến pháp. Tôi xin được trình bày theo 3 nội dung chính như sau: Ý … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers