//
archives

Nguyễn Thị Hường

This tag is associated with 2 posts

‘Đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình’ – Nguyễn Thị Hường

Cập nhật: 13:07 GMT – thứ sáu, 24 tháng 5, 2013 Các lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục đi theo một lối cũ Sau những cuộc “lấy ý kiến nhân dân” rầm rộ, và với những bản báo cáo choáng ngợp như 20 triệu lượt ý kiến của nhân dân, 28,000 hội thảo hội nghị … Continue reading

Thay đổi Hiến pháp và nhu cầu của xã hội – Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thị Hường Theo blog Nguyễn Thị Hường Dẫn lại từ Danluan.org Lời tác giả: Bài trên BBC phải rút gọn mất một nửa để vừa giới hạn số chữ. Đây là bản đầy đủ, bản-nhiều-chuyện: Đã ko nói thì thôi, đã nói thì tranh thủ nói cho hết ý :-) Hôm nay thầy vừa gửi email bảo … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers