//
archives

Nguyễn Tiến Bình

This tag is associated with 2 posts

Sự lãnh đạo của Đảng – nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi sự nghiệp quốc phòng – Nguyễn Tiến Bình (QĐND)

QĐND – Thứ Sáu, 01/02/2013, 20:55 (GMT+7) QĐND – Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại, dẫn tới sự ra đời của Tổ quốc kiểu mới – Tổ quốc XHCN và nền quốc phòng kiểu mới – nền quốc phòng toàn dân do Đảng Cộng … Continue reading

Không thể chấp nhận quan điểm “Quốc gia hóa quân đội”

QĐND – Cùng với việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được xác định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers