//
archives

Phan Trung Lý

This tag is associated with 1 post

Không có cấm kỵ khi góp ý sửa Hiến pháp – Chung Hoàng

Không có điều gì cấm kỵ khi nhân dân góp ý sửa Hiến pháp – Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định với báo giới. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers