//
archives

Thế giới Computer

This tag is associated with 1 post

Góp ý cho Điều 120 Hiến pháp

Thế giới Computer CHƯƠNG X HỘI ĐỒNG HIẾN PHÁP, HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Điều 120 (mới) 1. Hội đồng Hiến pháp là cơ quan do Quốc hội thành lập, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 2. Hội đồng Hiến pháp kiểm tra tính hợp … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers