//
archives

Thiện Văn

This tag is associated with 2 posts

Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp – Thiện Văn

Chính luận Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp QĐND – Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của nước ta đồng loạt đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy … Continue reading

Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp – Thiện Văn

QĐND – Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của nước ta đồng loạt đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy ý kiến toàn dân vào văn kiện đặc biệt quan trọng này, nhiều trang mạng ở hải ngoại và các phần tử phản động lại … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers