//
archives

Trương Nhân Tuấn

This tag is associated with 1 post

Vấn đề hiến pháp : nền cộng hòa dân chủ – Trương Nhân Tuấn

Trương Nhân Tuấn   Phong trào « sửa đổi hiến pháp 1992 » ở VN hiện đang diễn ra rất sôi nổi. Từ hơn tháng nay, nhiều trí thức đã cổ động việc sửa đổi hiến pháp, đề nghị một « hiến pháp mới » và kêu gọi mọi người ký tên vào bộ « hiến pháp » mới này. Theo … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers