//
archives

Vũ Mão

This tag is associated with 1 post

Cựu quan chức cao cấp Quốc hội góp ý về Quyền sống, Quyền con người

(GDVN) – Nhiều chuyên gia, học giả cho rằng cần phải nghiên cứu lại Khoản 2 Điều 15 dự thảo Hiến pháp 2013: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers