//
archives

Wendy Dương

This tag is associated with 1 post

Tổng quan về Hiến pháp Hoa Kì – Wendy Dương

GS.TS Wendy N. Duong* I. Giới thiệu   Hiến pháp Hoa kỳ được soạn thảo bởi học giả-chính trị gia James Madison[1] vào năm 1787. Bản Hiến pháp này gồm bảy Điều và 27 Tu chính án, là một văn kiện sống còn, tồn tại song song với lịch sử của nước Mỹ và được … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers