//
archives

Yasheng Huang

This tag is associated with 1 post

Phải dân chủ hóa hay chết – Yasheng Huang

(Tại sao ĐCSTQ phải cải tổ, nếu không sẽ đối đầu với cách mạng) Yasheng Huang, Foreign Affairs, tháng Giêng/tháng Hai 2013 Trần Ngọc Cư dịch Trong bản dịch sau đây, tôi cố tình sử dụng Pinyin cho nhân danh và địa danh Trung Hoa. Vì hai lý do: Một là, nguyên bản tiếng Anh dùng quá … Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers